400-812-5611 / 021-31006861

Pursue technological progress, serve the country through science and education, and support education

追求技术进步  服务科教兴国  支持教育事业

PRODUCT CATEGORIES

产品分类

在线销售与客户服务

汪经理 133-1011-1608

 

         (微信同号)

潘经理 187-2186-9501

 

         (微信同号) 环境工程、化工

何经理 175-2136-0100

 

         (微信同号)环保设备小试中试

宋经理 186-0169-1551

 

         (微信同号)热工、流体、暖通

李经理 181-1817-0711

 

         (微信同号)热工、流体、暖通

张经理 181-1477-7716

         

         (微信同号)环保设备小试中试